Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, forstå, følge regler for turtaking og gi respons til andre i samtaler, i små og store grupper
 • lytte etter, forstå og gjengi informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med håndform, rytme, bevegelse, tegn og meningsbærende elementer
 • uttrykke seg sammenhengende om opplevelser, erfaringer, egne følelser og meninger
 • kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier
 • samtale om hvordan valg av tegn, ansiktsuttrykk og kroppsspråk skaper ulik mening i tegnspråktekster
 • samtale om hva en tolk gjør

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom håndformer og bokstaver
 • avlese enkle tekster med sammenheng og forståelse og samtale om innholdet
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i avleste tekster
 • opptre i ulike roller gjennom rollespill, drama og fortelling
 • arbeide kreativt med tekstskaping på tegnspråk
 • lage enkle beskrivende og fortellende tekster på tegnspråk
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegnspråk, tegninger, bilder og bevegelse

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om noen likheter og forskjeller mellom tegnspråk og norsk
 • samtale om likheter og forskjeller i ulike teksttyper
 • kjenne til ulike håndalfabetet
 • samtale om steds- og persontegn og diskutere opprinnelse til slike tegn
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!