Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, forstå, følge regler for turtaking og gi respons til andre i samtaler, i små og store grupper
 • lytte etter, forstå og gjengi informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med håndform, rytme, bevegelse, tegn og meningsbærende elementer
 • uttrykke seg sammenhengende om opplevelser, erfaringer, egne følelser og meninger
 • kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier
 • samtale om hvordan valg av tegn, ansiktsuttrykk og kroppsspråk skaper ulik mening i tegnspråktekster
 • samtale om hva en tolk gjør

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom håndformer og bokstaver
 • avlese enkle tekster med sammenheng og forståelse og samtale om innholdet
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i avleste tekster
 • opptre i ulike roller gjennom rollespill, drama og fortelling
 • arbeide kreativt med tekstskaping på tegnspråk
 • lage enkle beskrivende og fortellende tekster på tegnspråk
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegnspråk, tegninger, bilder og bevegelse

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om noen likheter og forskjeller mellom tegnspråk og norsk
 • samtale om likheter og forskjeller i ulike teksttyper
 • kjenne til ulike håndalfabetet
 • samtale om steds- og persontegn og diskutere opprinnelse til slike tegn
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!