Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i tegnspråktekster
 • bruke et egnet tegn- og begrepsforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne følelser og meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner, og praktisere regler for gruppesamtaler
 • ta imot, gi og forklare beskjeder
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • samtale om hvordan man bruker tolk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese, forstå, sammenfatte og samtale om innholdet i tegnspråktekster for barn
 • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenhengen mellom hovedinnhold og detaljer i tekster
 • finne opplysninger i sammensatte tekster
 • gjenfortelle enkle tekster fra norsk til tegnspråk og fra tegnspråk til norsk
 • lage enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster på tegnspråk
 • diskutere og vurdere egne og andres tekster
 • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • bruke digitale verktøy i arbeid med tekstskaping
 • ordne tekster med tittel, innledning, hoveddel og avslutning
 • lage fortellinger ved å kombinere tegnspråk og bilder
 • framføre tegnspråktekster for medelever

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og kjenne til språkets grunnleggende formverk
 • samtale om noen språklige virkemidler i tegnspråktekster
 • uttrykke tanker om tekster fra ulike tider og kulturer
 • gi uttrykk for egne opplevelser og meninger om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
 • beskrive geografiske varianter av norsk tegnspråk
 • gjenkjenne og avlese noe svensk enhåndsalfabet
 • avlese og forstå noe svensk og dansk tegnspråk
 • beskrive hvordan ulike elementer i tegnspråk fungerer sammen
 • beskrive likheter og forskjeller i døvekulturen og norsk kultur for hørende før og nå
 • gi en enkel presentasjon av enhåndsalfabetet, tohåndsalfabetet og det samiske håndalfabetet
 • beskrive møteplasser for døvekultur før og nå

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!