Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Retningsliner for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane skal ha éin standpunktkarakter.

Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogramVg1 studieførebuande utdanningsprogramVg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevane skal ha éin standpunktkarakter.

Eksamen for elevar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane kan trekkjast ut til munnleg eksamen. Eksamen skal gjennomførast med eit praktisk innslag. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogramVg1 studieførebuande utdanningsprogram

Elevane kan trekkjast ut til munnleg-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevane kan trekkjast ut til munnleg-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Eksamen omfattar berre faget i påbygging til generell studiekompetanse (84 timar).

Eksamen for privatistar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Sjå ordninga som gjeld for grunnskuleopplæring for vaksne.

Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogramVg1 studieførebuande utdanningsprogram

Privatistane skal opp til munnleg-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatistane skal opp til munnleg-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Eksamen omfattar berre faget i påbygging til generell studiekompetanse (84 timar).

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrifta til opplæringslova.

Side 13 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!