Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årssteget

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevingar og plassen til mennesket i naturen
 • bruke sansane til å utforske verda i det nære miljøet
 • beskrive, illustrere og samtale om eigne observasjonar frå forsøk og frå naturen
 • kjenne att faresymbol for farlege stoff og farleg lys

Mangfald i naturen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjennomføre aktivitetar i nærområdet for å lære om naturen og samtale om kvifor dette er viktig
 • bruke observasjonar til å beskrive kjenneteikn ved årstidene og fortelje om korleis ein i samisk kultur deler inn året
 • kjenne att og beskrive nokre plante- og dyreartar i nærområdet og sortere dei i grupper

Kropp og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • setje namn på og beskrive funksjonen til nokre ytre og indre delar av menneskekroppen
 • samtale om grensesetjing, forståing og respekt for eigen og andre sin kropp
 • beskrive og samtale om sansane og bruke dei medvite i observasjonar ved aktivitetar ute og inne

Fenomen og stoff

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive og illustrere korleis jorda, månen og sola bevegar seg i forhold til kvarandre, og fortelje om årstider, døgn og månefasar
 • beskrive og sortere stoff etter observerbare kjenneteikn
 • gjere forsøk med vatn og lys og samtale om observasjonane

Teknologi og design

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lage gjenstandar som kan bevege seg ved hjelp av vatn eller luft, og samtale om korleis dei verkar
 • lage gjenstandar som bruker refleksjon av lys, og samtale om korleis dei verkar

Side 6 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!