Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte ulike situasjoner og arbeidsmåter for å lære seg kvensk eller finsk
 • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom kvensk eller finsk og norsk og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke hjelpemidler kritisk og selvstendig
 • bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære kvensk eller finsk

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
 • delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
 • uttrykke egen mening om ulike emner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
 • lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
 • bruke lytte-, tale- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et selvvalgt emne
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler informasjon
 • uttrykke seg om valuta, mål og vekt
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Norge og i Finland
 • fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra Finland
 • beskrive noen geografiske ulikheter mellom Norge og Finland
 • sammenligne kvener/norskfinner med andre norske minoriteter og urfolk
 • lese og diskutere et representativt utvalg litterære tekster fra ulike sjangere fra Nordkalotten
 • lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur, film, musikk og annen kunst

Side 9 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!