Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i finsk skriftlig og en i finsk muntlig

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i finsk skriftlig og én i finsk muntlig

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i finsk skriftlig og én i finsk muntlig

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i finsk skriftlig og én i finsk muntlig

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i finsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnopplæringen for voksne

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Privatister skal opp til skriftlig eksamen i finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen i finsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 13 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!