Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I faget finsk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i finsk som andrespråkinnebærer å forstå og å ta i bruk språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt.

Å kunne lese i finsk andrespråk er en del av den praktiske språkkompetansen, og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på finsk eller kvensk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.

Å kunne regne i finsk som andrespråkinnebærer å supplere regnekompetansen på førstespråket med de nødvendige uttrykk på finsk eller kvensk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelsen av finske eller kvenske tekster.

Å kunne bruke digitale verktøy i finsk som andrespråkbidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i finsk som andrespråk.

Side 4 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!