Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne språkferdigheter i kvensk eller finsk
 • gi eksempler på ulike måter å lære kvenske eller finske ord og uttrykk på
 • identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom kvensk eller finsk og førstespråk
 • bruke noen grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
 • beskrive eget arbeid med å lære kvensk eller finsk
 • bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke vanlige kvenske eller finske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig
 • bruke noen vanlige grammatiske strukturer, rettskriving, småord og enkle setningsmønstre
 • bruke muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i enkle spontane samtalesituasjoner
 • forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i
 • forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
 • skrive enkle tekster som beskriver eller formidler beskjeder
 • bruke de mest vanlige høflighetsuttrykkene
 • angi priser, mengder og størrelser
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenligne levesett og omgangsformer i Norge og i finskspråklige land
 • utforske lokal kvensk/norskfinsk og finsk kultur og vise den fram gjennom estetiske uttrykk
 • fortelle om et utvalg av kvensk og finsk barne- og ungdomslitteratur fra ulike sjangere
 • gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk

Side 8 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!