Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg1- studieforberedende utdanningsprogram og etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte og vurdere ulike situasjoner og arbeidsmåter for å lære seg kvensk eller finsk
 • drøfte likheter og ulikheter mellom kvensk eller finsk og andre fremmedspråk og utnytte dette i egen språklæring
 • plassere kvensk, finsk og samisk i den finsk-ugriske språkfamilien og identifisere likheter og ulikheter mellom kvensk, finsk og samisk
 • beskrive språkets formverk og strukturer
 • beskrive og vurdere egen framgang i arbeidet med å lære kvensk eller finsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler på en selvstendig måte

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 • bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 • forstå muntlige og skriftlige tekster i ulike sjangere og om ulike emner
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 • tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk etter sjanger og situasjon
 • presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 • velge og bruke ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål
 • ta initiativ til å samtale
 • skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler informasjon, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt
 • bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
 • beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data
 • kommunisere via digitale medier

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive kvensk/norskfinsk og finsk bosettingshistorie i Norge og knytte det til samfunns- og språkutvikling i regionene
 • drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i noen kulturer i det finsk-ugrisk språkområdet
 • drøfte litterære tekster av forfattere på Nordkalotten
 • beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk
 • lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

Side 10 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!