Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om hvordan man kan lære nye ord og setninger
 • identifisere områder der det kan være nyttig å kunne kvensk eller finsk
 • bruke enkle ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke noen vanlige kvenske eller finske ord og fraser knyttet til nære omgivelser og egne interesser
 • bruke det grunnleggende lydsystemet
 • stille spørsmål og svare på spørsmål i enkle samtalesituasjoner
 • forstå enkle instruksjoner gitt på kvensk eller finsk
 • forstå korte, enkle tekster
 • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i skriftlige tekster
 • skrive enkle ord og uttrykk
 • uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i kvensk/norskfinsk, finsk, samisk og norsk kultur
 • fremføre kvensk- eller finskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med kvensk- eller finskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av kvensk- eller finskspråklig litteratur og barnekultur

Side 7 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!