Forberede gjennomføringen av nasjonale prøver

Forbered elevene på oppgavetypen

Det er ikke meningen at elevene skal øve på de nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få.

Finn eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver

Informasjon til foreldre

Skolene skal selv informere foreldrene om nasjonale prøver. Det viktigste å informere om er

 • tidspunktene for gjennomføring
 • på hvilke trinn og i hvilke ferdigheter vi har nasjonale prøver
 • hva formålet med prøvene er
 • resultatet fra prøvene

Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Hva er nasjonale prøver?

Se også prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler

Eksempelvisning med fiktive elevresultater

Eksempel på en resultatrapport for nasjonale prøver i engelsk

Eksempelvisningen kan brukes av for eksempel

 • skoleledere som skal informere lærere og foreldre
 • studenter ved lærerutdanningene
 • forskere
 • andre som ønsker å forberede seg på hvordan resultatene blir presentert og hva de kan brukes til

Vi har foreløpig laget en eksempelvisning for nasjonale prøver i engelsk. Vi jobber med eksempelvisninger til de andre nasjonale prøvene også.

Av personvernhensyn skal rapporter med reelle elevresultater kun brukes av skolen for å følge opp hver enkelt elev, og skal aldri deles med andre.

Praktiske råd til lærer

 • Minn elevene om at informasjonen fra prøvene skal bidra til å øke deres kompetanse i alle fag.
 • Husk at grunnleggende ferdigheter er en del av kompetansen i alle fag og nødvendige redskaper for læring og utvikling.
 • Tenk igjennom hvordan elevene kan få en best mulig opplevelse av å gjennomføre prøven. Hvordan kan de involveres i planleggingen og oppfølgingen? 
 • La elevene bli kjent med de forskjellige oppgavetypene ved å se på gamle prøver eller ved å gjennomføre eksempeloppgavene.
 • Se på mestringsbeskrivelsene sammen med elevene. Hva forventes på de ulike nivåene? 
 • Gi elevene informasjon om det praktiske rundt prøvegjennomføringen.
 • Husk at prøvene inneholder både vanskelige og lette oppgaver. Derfor er det lurt å forberede elevene på at de kanskje ikke får til alle oppgavene.
 • Elevene får ikke minuspoeng av å svare feil. Dersom elevene er usikre på et svar, skal de svare det de tror er riktig. 

Hva er nasjonale prøver?

Administrere nasjonale prøver

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!