Forberede gjennomføringen av nasjonale prøver

Forbered elevene på oppgavetypen

Det er ikke meningen at elevene skal øve på de nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få.

Finn eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver

Informasjon til foreldre

Skolene skal selv informere foreldrene om nasjonale prøver. Det viktigste å informere om er

 • tidspunktene for gjennomføring
 • på hvilke trinn og i hvilke ferdigheter vi har nasjonale prøver
 • hva formålet med prøvene er
 • resultatet fra prøvene

Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Hva er nasjonale prøver?

Se også prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler

Se eksempelrapport med fiktive elevresultater

Eksempel på en resultatrapport for nasjonale prøver i engelsk

Eksempelvisningen kan brukes av for eksempel

 • skoleledere som skal informere lærere og foreldre
 • studenter ved lærerutdanningene
 • forskere
 • andre som ønsker å forberede seg på hvordan resultatene blir presentert og hva de kan brukes til

Vi har foreløpig laget en eksempelvisning for nasjonale prøver i engelsk. Vi jobber med eksempelvisninger til de andre nasjonale prøvene også.

Av personvernhensyn skal rapporter med reelle elevresultater kun brukes av skolen for å følge opp hver enkelt elev, og skal aldri deles med andre.

Praktiske råd til lærer

 • Minn elevene om at informasjonen fra prøvene skal bidra til å øke deres kompetanse i alle fag.
 • Husk at grunnleggende ferdigheter er en del av kompetansen i alle fag og nødvendige redskaper for læring og utvikling.
 • Tenk igjennom hvordan elevene kan få en best mulig opplevelse av å gjennomføre prøven. Hvordan kan de involveres i planleggingen og oppfølgingen? 
 • La elevene bli kjent med de forskjellige oppgavetypene ved å se på gamle prøver eller ved å gjennomføre eksempeloppgavene.
 • Se på mestringsbeskrivelsene sammen med elevene. Hva forventes på de ulike nivåene? 
 • Gi elevene informasjon om det praktiske rundt prøvegjennomføringen.
 • Husk at prøvene inneholder både vanskelige og lette oppgaver. Derfor er det lurt å forberede elevene på at de kanskje ikke får til alle oppgavene.
 • Elevene får ikke minuspoeng av å svare feil. Dersom elevene er usikre på et svar, skal de svare det de tror er riktig. 

Skal alle ta nasjonale prøver?

Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever. Elever med rett til spesialundervisning eller til særskilt språkopplæring, kan få fritak fra nasjonale prøver.

Les mer om «Vurdere fritak for en elev».

Skoler med alternative læreplaner og skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, kan søke Utdanningsdirektoratet om enten å legge prøvene på et annet trinn enn det fastsatte, eller søke om fritak fra nasjonale prøver.

At de kan søke gir ingen automatisk rett til fritak. Skolen må begrunne søknaden ut fra læreplanene.

(Forskrift til opplæringslova § 2-4 tredje ledd og forskrift til privatskolelova § 2-4 tredje ledd.)

Internasjonale skoler og utenlandske skoler kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak fra nasjonale prøver. Vilkåret for å gi fritak er at ”… det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene.” Dette skyldes at nasjonale prøver vil være formålsløse, for eksempel hvis elevene ikke har fått opplæring i aktuelle læreplaner og dermed kompetansemål som de nasjonale prøvene tester.

(Forskrift til opplæringslova § 2-4 fjerde ledd) 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!