Forbered elevene på oppgavetypen

Det er ikke meningen at elevene skal øve på de nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få. Et godt utgangspunkt er å gå igjennom eksempeloppgavene sammen med elevene.

Praktiske råd til lærer

  • Tenk igjennom hvordan elevene kan få en best mulig opplevelse av å gjennomføre prøven. Hvordan kan de involveres i planleggingen og oppfølgingen? 
  • La elevene bli kjent med de forskjellige oppgavetypene ved å se på gamle prøver eller ved å gjennomføre eksempeloppgavene.
  • Gi elevene informasjon om det praktiske rundt prøvegjennomføringen.
  • Prøvene inneholder både vanskelige og lette oppgaver. Derfor er det lurt å forberede elevene på at de kanskje ikke får til alle oppgavene.
  • Husk hodetelefoner til elevene under lyttedelen i engelsk.
  • Elevene får ikke minuspoeng av å svare feil. Dersom elevene er usikre på et svar, skal de svare det de tror er riktig. 

Sjekkliste for nasjonale prøver er en oversikt over hvilke oppgaver skoleeier, rektor og lærer skal utføre.  

Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte ved gjennomføring av nasjonale prøver i engelsk og lesing. 

Informasjon til foreldre

Skolene skal selv informere foreldrene om nasjonale prøver. Det viktigste å informere om er

  • tidspunktene for gjennomføring
  • på hvilke trinn og i hvilke ferdigheter vi har nasjonale prøver
  • hva formålet med prøvene er
  • resultatet fra prøvene

Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Hva er nasjonale prøver?

Se også prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler.