Forberede gjennomføringen av nasjonale prøver

Forbered elevene på oppgavetypen

Det er ikke meningen at elevene skal øve på de nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få.

Finn eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver

Informasjon til foreldre

Skolene skal selv informere foreldrene om nasjonale prøver. Det viktigste å informere om er

 • tidspunktene for gjennomføring
 • på hvilke trinn og i hvilke ferdigheter vi har nasjonale prøver
 • hva formålet med prøvene er
 • resultatet fra prøvene

Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Hva er nasjonale prøver?

Se også prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler

Praktiske råd til lærer

 • Minn elevene om at informasjonen fra prøvene skal bidra til å øke deres kompetanse i alle fag.
 • Husk at grunnleggende ferdigheter er en del av kompetansen i alle fag og nødvendige redskaper for læring og utvikling.
 • Tenk igjennom hvordan elevene kan få en best mulig opplevelse av å gjennomføre prøven. Hvordan kan de involveres i planleggingen og oppfølgingen? 
 • La elevene bli kjent med de forskjellige oppgavetypene ved å se på gamle prøver eller ved å gjennomføre eksempeloppgavene.
 • Se på mestringsbeskrivelsene sammen med elevene. Hva forventes på de ulike nivåene? 
 • Gi elevene informasjon om det praktiske rundt prøvegjennomføringen.
 • Husk at prøvene inneholder både vanskelige og lette oppgaver. Derfor er det lurt å forberede elevene på at de kanskje ikke får til alle oppgavene.
 • Elevene får ikke minuspoeng av å svare feil. Dersom elevene er usikre på et svar, skal de svare det de tror er riktig. 

Sjekkliste for nasjonale prøver er en oversikt over hvilke oppgaver skoleeier, rektor og lærer skal utføre.  

Administrere nasjonale prøver

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!