Sjekkliste for gjennomføring av nasjonale prøver

Sjekklisten viser hvem som har ansvar før, under og etter gjennomføringen av nasjonale prøver. Dere kan tilpasse sjekklisten etter lokale behov.

Sjekkliste for nasjonale prøver
Oppgaver hele periodenEier Rektor Lærer
Sørge for at skolene har forutsetninger, teknisk
og menneskelig, til å gjennomføre prøvene.
x 
Kontrollere at gjennomføringen skjer korrekt
og forsvarlig, og innen fristen.
x 
Sørge for at skolene og kommunen følger lover
og forskrifter om personvern og rett
til innsyn.
x 
Ta vare på skolens resultater på en forsvarlig måte. K xx
Sørge for støtte og veiledning underveis. x 
Oppgaver før gjennomføringsperioden
Gå gjennom informasjonen om nasjonale prøver.xxx
Sørge for å ha satt seg inn ansvarsfordelingen
og oppgaver som må løses før gjennomføring.
xxx
Påmelding i PAS – prøver. Alle elevene på
trinnet meldes på, også de som skal fritas.
Kx 
Sørge for at lærerne har alle tilganger de må ha
for å gjennomføre nasjonale prøver. Dette gjøres
i PAS – prøver.
xx 
Fatte eventuelle enkeltvedtak om fritak,
diskuteres med lærer og foreldre på forhånd.
 x 
Holde av rom og teknisk utstyr, og planlegge
gjennomføringen på skolen.
 xx
Forberede teknisk for gjennomføring, sørge for
at programmer og maskiner er oppdatert.
 x 
Informere foreldre om gjennomføringen.
Dette gjør skolene selv
.
 x 
Bestille egne prøver for tegnspråksbrukere og 
punktskriftbrukere, ev. bestille tilpasning til
svaksynte elever hos Statped.
 xx
Informasjon om elevinnlogging, KODEORD
per gruppe per prøve og start prøve.
  x
  Oppgaver under gjennomføringsperioden
Støtte lærerne under gjennomføringen. x  
Yte lokal brukerstøtte, også teknisk, ev. opprette
kontakt med skoleeier
xx 
Sørge for spesiell tilrettelegging der det er nødvendig. xx
Vurdere og skåre åpne oppgaver i skåringsverktøyet i
PAS – prøverfor lesing 8. og 9. trinn og lesing på
samisk. Se film om skåring av oppgavene.
NB! Fristen er siste gjennomføringsdag.
KKx

x = ansvar for oppgaven
K = ansvar for å kontrollere at/hvordan oppgaven er gjort
PAS – prøver = prøveadministrasjonssystemet