Eksempeloppgaver nasjonale prøver

Velg trinn:

Eksempeloppgavene for nasjonale prøver har to formål:

  1. Vise elevene hvilke oppgaveformat de kan møte i det nye gjennomføringssystemet.
  2. Gi lærere et innblikk i hvilke problemer elevene kan møte i prøvene, som er utviklet etter nytt læreplanverk.

Vanskegraden til oppgavene i eksempelsettene er ikke representativ for vanskegraden til en nasjonal prøve.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!