Datoer for nasjonale prøver

Nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn gjennomføres i 2023 fra 4. september - 29. september. Påmeldingen til alle prøvene åpner 1. august. 

Resultater

Foreløpige resultater blir tilgjengelig i resultatvisningen i PAS – prøver rett etter gjennomføring. De endelige resultatene blir tilgjengelige i PAS – prøver omtrent en uke etter at gjennomføringsperioden er over.

5. trinn

Uke DatoerHva
 311. augustPåmelding til nasjonale prøver starter.
36-39   2. september - 27. september

Gjennomføringsuker for nasjonale prøver 5. trinn i

  • Engelsk
  • Lesing
  • Regning
 3927. september

Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

 

8. trinn

UkeDatoerHva
31 1. augustPåmelding til nasjonale prøver starter.
36-39   2. september - 27. september

Gjennomføringsuker for nasjonale prøver 8. trinn i

  • Engelsk
  • Lesing
  • Regning
 3927. september

Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

Frist for å vurdere og skåre åpne elevbesvarelser i nasjonale prøver i lesing og nasjonale prøver i lesing samisk.

  

9. trinn

UkeDatoerHva
311. augustPåmelding til nasjonale prøver starter.
36-39   2. september - 27. september

Gjennomføringsuker for nasjonale prøver 9. trinn i

  • Lesing
  • Regning
 3927. september

Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

Frist for å vurdere og skåre åpne elevbesvarelser i nasjonale prøver i lesing og nasjonale prøver i lesing samisk.

 Administrere nasjonale prøver