Demokrati og medborgerskap

Den internasjonale studien ICCS

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) undersøker fjortenåringers kunnskap, forståelse, holdninger og engasjement knyttet til demokrati og medborgerskap. Studien gir et bilde av hvordan unge mennesker er forberedt på å ta opp rollen som engasjerte medborgere i samfunnet. 

Fakta om ICCS

  • Undersøkelsen gjennomføres med seks eller syv års mellomrom.
  • Norge har deltatt i samtlige ICCS-studier, det vil si i 2009, 2016 og 2022.
  • Antall deltakerland varierer. I 2022 deltok 22 land og to tyske delstater. Landene var i hovedsak europeiske.
  • Norge deltar med elever på 9. trinn.
  • ICCS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
  • Den norske datainnsamlingen og analysen av de norske ICCS-dataene gjennomføres av Institutt for lærerutdanning ved NTNU.