Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Arbeidsforhold og læring

Eg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglege utfordringar på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane sjekkar at leksene er gjorde.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje – Ikkje aktuelt