Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Vurdering for læring

Eg har inntrykk av at barnet mitt forstår kva som er måla i dei ulike faga.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt veit kva det blir lagt vekt på, når skolearbeidet hans/hennar blir vurdert.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt veit kva som blir kravd for å oppnå dei ulike karakterane ved halvårsvurdering i fag.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldingar om kva som er bra med arbeidet han/ho gjer.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldingar om kva han/ho bør gjere for å bli betre i faga.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får vere med på å foreslå kva det skal leggjast vekt på, når skolearbeidet skal vurderast.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får vere med på å vurdere sitt eige skolearbeid.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får hjelp av lærarane til å tenkje gjennom korleis han/ho utviklar seg i faget.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje