Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Støtte frå lærarane

Eg har inntrykk av at lærarane har positive forventningar til læring og utvikling for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane behandlar barnet mitt med respekt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane hjelper barnet mitt slik at han/ho forstår det som skal lærast.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje