Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2019

Utgått

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2018 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2019-2020, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2019-2020 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.–10. trinn

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag på ungdomstrinnet. Skoler som ønsker å tilby faget benytter forsøkslæreplanen i valgfaget praktisk håndverksfag.

Endringer i videregående opplæring

Fra og med skoleåret 2019-2020 innføres det nye lærefaget Vg3 bore- og brønnfaget. Det nye faget skal bygge på Vg2 anleggsteknikk.

Yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon er fra skoleåret 2019-2020 avviklet.

Elever fra Vg1 studiespesialisering kan fra skoleåret 2019-2020 søke kryssløp til alle Vg2 yrkesfag. Det er frivillig for fylkeskommunene å tilby ordningen med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfaglige programområder på Vg2.

Nye læreplaner og ny tilbudsstruktur skoleåret 2020-2021

Fra 1.8.2020 innføres det nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. Samtidig innføres også ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tidligere versjoner av rundskrivet