Hvem kan fatte vedtak om tvungent skolebytte?

  • Kommunen fatter vedtaket for elever i grunnskolen 
  • Fylkeskommunen fatter vedtaket for elever i videregående opplæring.
  • For elever i friskoler er det hjemkommunen eller hjemfylket som fatter vedtak, avhengig av om det dreier seg om en elev i grunnskolen eller i videregående opplæring.
  • Hvis skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan statsforvalteren vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen. I slike saker kan statsforvalteren blant annet vedta at en elev skal bytte skole.
  • Utdanningsdirektoratet kan også vedta tvungent skolebytte, i klagesaker om skolemiljø. 

Det er departementet (delegert til statsforvalteren) som er klageinstans for enkeltvedtak om skolebytte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!