Tvungent skolebytte

Alternativer til tvungent skolebytte

Hvis situasjonen kan løses ved hjelp av mindre inngripende tiltak, er ikke tvungent skolebytte løsningen.  

Dere må vurdere effekten av andre tiltak som er mindre inngripende enn tvungent skolebytte. Dere skal både vurdere tiltak som kan løse situasjonen helt, og tiltak som kan redusere skadevirkningene for medelevene. 

Dere må gjøre en vurdering om andre tiltak er mindre inngripende, som tar utgangspunkt i hvilke konsekvenser tiltakene vil medføre for eleven som det er aktuelt å flytte.

Bortvisning

Konsekvensen av bortvisning kan være mer alvorlig for eleven enn et tvungent skolebytte. Dette gjelder særlig for elever i videregående opplæring, der bortvisningen kan vare ut resten av skoleåret og eleven blir fratatt opplæring.