De viktigste endringene i ny opplæringslov

Mye av innholdet i dagens opplæringslov videreføres når den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024. Det er imidlertid også gjort noen endringer og tydeliggjøringer i ny lov. Her er en oversikt over de viktigste endringene.

Den nye loven kan leses på lovdata

Les om formålet med den nye loven

Rett til å fullføre

Endringer som har sammenheng med fullføringsreformen i videregående og kvalifisering til videre arbeid og studier:

Presentasjoner om den nye loven

Medvirkning

Endringer som gjelder elevens beste, medvirkning og skoledemokrati.

Fravær

Opplæring

Endringer som gjelder fleksibilitet i fag- og timefordelingen, tilsyn med privat grunnskoleopplæring i hjemmet og fjernundervisning:

Språk

Endringer som gjelder skriftspråk og språkrettigheter:

Særskilt for voksne

Andre endringer

Slik blir kapitlene i den nye loven