Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar