Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter