Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Kjerneelement

Sals- og vertskapsrolla

Drift, utvikling og lønnsemd

Kommunikasjon og relasjonar