Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
SRL2001Forretningsdrift
SRL2002Innovasjon og marknadsføring
SRL2003Kultur og kommunikasjon
SRL2004Tverrfagleg eksamen sal og reiseliv