Vg3 sjømatproduksjon (SMP03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar