Vg3 sjømatproduksjon (SMP03‑02)
Grunnleggjande ferdigheiter

Ingen valde

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter