Vg3 sjømatproduksjon (SMP03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier