Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmaid maŋŋá

 • searvat aktiivvalaččat suokkardeaddji ságastallamiidda ja digaštallamiidda, albmanahttit iežas oaiviliid ja responderet earáid oaivilovdanbuktimiidda
 • lohkat iešguđetlágan teavsttaid vássánáiggis ja dálááiggis ja reflekteret daid hárrái
 • válddahit ja ságaškuššat mo sámi girjjálašvuohta čadno sámi kultuvrii ja identitehtii
 • reflekteret máŋggalágan sámi muitalusaid hárrái ja buohtastahttit daid eará eamiálbmogiid teavsttaiguin
 • suokkardit mo eará gielat váikkuhit sámegillii ja diđolašvuođa ovddidit das mo sámegielaid sáhttá gáhttet
 • geavahit árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja tearpmaid go fágain bargá
 • gulahallat čielgasit ja áddehahtti vuogi mielde njálmmálaš ja čálalaš fidnoguoski oktavuođain
 • orienteret iežas fidnofágalaš fágagirjjálašvuođa suorggis gávdnan, kombineren ja árvvoštallan dihte relevánta dieđuid
 • geavahit relevánta fágagiela fágalaš fáttáid ja bargoproseassaid presenteremii, duođašteapmái ja ságaškuššamii
 • čállit ja hábmet iešguđetlágan teavsttaid main lea buorre struktuvra ja teakstačatnan, ja hálddašit mearkabidjama ja riektačállima
 • válljet ja geavahit heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • árvvoštallat ja geavahit iešguđetlágan gálduid kritihkalaš, iešheanalis ja rehálaš vugiin
 • árvvoštallat iežas ja earáid teavsttaid ja buoridit iežas teavsttaid giella- ja teakstamáhtu vuođul, earáid mearkkašumiid vuođul ja fágalaš eavttuid vuođul

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan