Sámegiella vuosttašgiellan (SFS01‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmaid maŋŋá

 • searvat aktiivvalaččat suokkardeaddji ságastallamiidda ja digaštallamiidda, albmanahttit iežas oaiviliid ja responderet earáid oaivilovdanbuktimiidda
 • lohkat iešguđetlágan teavsttaid vássánáiggis ja dálááiggis ja
  reflekteret
  daid hárrái
 • válddahit
  ja
  ságaškuššat
  mo sámi girjjálašvuohta čadno sámi kultuvrii ja identitehtii
 • reflekteret
  máŋggalágan sámi muitalusaid hárrái ja
  buohtastahttit
  daid eará eamiálbmogiid teavsttaiguin
 • suokkardit
  mo eará gielat váikkuhit sámegillii ja diđolašvuođa ovddidit das mo sámegielaid sáhttá gáhttet
 • geavahit
  árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja tearpmaid go fágain bargá
 • gulahallat čielgasit ja áddehahtti vuogi mielde njálmmálaš ja čálalaš fidnoguoski oktavuođain
 • orienteret iežas fidnofágalaš fágagirjjálašvuođa suorggis gávdnan, kombineren ja árvvoštallan dihte relevánta dieđuid
 • geavahit
  relevánta fágagiela fágalaš fáttáid ja bargoproseassaid presenteremii, duođašteapmái ja ságaškuššamii
 • čállit ja hábmet iešguđetlágan teavsttaid main lea buorre struktuvra ja teakstačatnan, ja hálddašit mearkabidjama ja riektačállima
 • válljet ja
  geavahit
  heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • árvvoštallat
  ja
  geavahit
  iešguđetlágan gálduid kritihkalaš, iešheanalis ja rehálaš vugiin
 • árvvoštallat
  iežas ja earáid teavsttaid ja buoridit iežas teavsttaid giella- ja teakstamáhtu vuođul, earáid mearkkašumiid vuođul ja fágalaš eavttuid vuođul

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan