Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • ságaškuššat oktavuođa birra giela, kultuvrra ja identitehta gaskka fágalaš ságastallamiin
 • lohkat iešguđetlágan teavsttaid historjjálaš konteavsttas ja ohppiid dálááiggis ja reflekteret dan hárrái
 • analyseret ja dulkot sámegiela girjjálašvuođa ja eará kultuvrraid teavsttaid
 • reflekteret sámegiela ja kultuvrra ektui eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvas
 • geavahit fágamáhtu ja dárkilis ja girjás fágagiela sihke njálmmálaččat ja fágalaččat
 • geavahit árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja sámigiel terminologiija barggus fágain
 • geavahit máhtu giela, teavstta ja šáŋŋera birra iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš teakstašlájaid hábmemii
 • suokkardit sámegielaid dili ja iešguđet áiggiid giellapolitihka
 • suokkardit ja ságaškuššat mo iešguđet majoritehtagielat váikkuhit sámegillii ja reflekteret sámegiela geavaheami eavttuid hárrái ovdal, dál ja boahtteáiggis
 • árvvoštallat, válljet ja geavahit heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • áddet ja geavahit metagiela barggus fágain
 • hálddašit giela hápmeoahpa, syntávssa ja riektačállima gulahallamis ja teakstaráhkadeamis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan