Sámegiella vuosttašgiellan (SFS01‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • guldalit diehtojuohkima ja ákkastallama,
  reflekteret
  daid hárrái ja
  árvvoštallat
  daid ja ieš
  geavahit
  relevánta retoralaš strategiijaid ságastallamiin ja digaštallamiin
 • lohkat máŋggalágan teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja čatnat daid kulturhistorjjálaš oktavuhtii
 • suokkardit
  teavsttaid retoralaččat ja estetihkalaččat ja
  reflekteret
  fáttáid ja árvvuid hárrái maid teavsttat ovdanbuktet
 • reflekteret
  iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ovttaláganvuođaid ja erohusaid hárrái sámi kultuvrras ja eará kultuvrrain
 • analyseret
  ja
  ságaškuššat
  mo sámi girjjálašvuohta lea čadnojuvvon sámi kultuvrii ja servodahkii
 • čállit teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin mat
  válddahit
  dahje ságaškuššet sámegielfágalaš fáttáid
 • geavahit
  iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid njálmmálaččat ja čálalaččat
 • reflekteret
  giellageavaheami hárrái servodagas ja das makkár váikkuhusat das lea sámegielaid seailluheapmái ja ovddideapmái
 • ságaškuššat
  máŋggagielatvuođa eavttuid ja vejolašvuođaid birra skuvllas, bargoeallimis ja servodagas
 • suokkardit
  giellagirjáivuođa Sámis ja
  buohtastahttit
  iežas giela eará sámegielaiguin
 • lohkat máŋggalágan boares teavsttaid ja suokkadit daid giellahistorjjálaš perspektiivvas

Dađistaga árvvoštallan