Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utvikle og presentere samfunnsfaglige spørsmål
 • samtale om hvordan ulike norske og samiske kilder, inkludert fortellinger og kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglige spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og presentere hvordan mennesker levde for én til to menneskealdre siden
 • reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og gjør ulike valg
 • samtale om vennskap, tilhørighet og hva som påvirker relasjoner
 • beskrive og gi eksempler på mangfold og likeverd i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie, med vekt på samisk slektskap og ulike familieformer og folkegrupper
 • utforske og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker klima og miljø, og dokumentere hvordan påvirkningene kommer til syne i nærmiljøet
 • presentere og gi eksempler på rettigheter barn har i Norge og verden, og hva barn kan gjøre ved brudd på disse rettighetene
 • utforske og gi eksempler på hvordan barn kan påvirke beslutninger og samarbeide om demokratiske prosesser
 • samtale om muligheter og utfordringer ved digital samhandling
 • samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres
 • utforske og gi eksempler på hvordan mennesker i forskjellige deler av verden påvirker hverandres liv

Underveisvurdering