Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Kjerneelementer

Kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

Språklæring og flerspråklighet

Språk og teknologi