Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå III

 • lytte til og forstå
  språklig mer kompleks tale om faglig relevante emner og aktuelle saker
 • samtale om og diskutere kjente og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • muntlig gjøre rede for
  faglig relevante emner og begrunne egne synspunkter og refleksjoner, også spontant
 • lese og forstå
  et bredt utvalg tekster, også autentiske, om ulike emner og identifisere budskap, holdninger og språklige virkemidler
 • skrive klare og detaljerte tekster om faglig relevante emner og aktuelle saker og drøfte
  ulike holdninger, med og uten hjelpemidler
 • bruke
  hensiktsmessige språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • bruke
  relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
 • utforske
  og reflektere
  over et utvalg historiske, sosiale, miljømessige og politiske forhold i områder der språket snakkes
 • utforske
  og drøfte
  kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for
  virkemidler og noen stilarter og trender
 • gjøre rede for
  opplevelser og erfaringer i møte med personer og kunstneriske og kulturelle uttrykk i områder der språket snakkes

Underveisvurdering

Standpunktvurdering