Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter