Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Fremmedspråk nivå I140 timer
Fremmedspråk nivå II140 timer
Fremmedspråk nivå III140 timer