Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister