Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier