Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter