Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Timetall

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Fremmedspråk nivå I140 timer
Fremmedspråk nivå II140 timer
Fremmedspråk nivå III140 timer