Morsmål språklige minoriteter (NOR08‑02)
Fagkoder

Grunnskole

FagkodeTittel
NOR0801Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 8. årstrinn
NOR0802Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 9. årstrinn
NOR0803Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 10. årstrinn
NOR0804Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 8. årstrinn
NOR0805Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 9. årstrinn
NOR0806Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 10. årstrinn
NOR0807Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 8. årstrinn
NOR0808Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 9. årstrinn
NOR0809Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 10. årstrinn
NOR0811Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 1. årstrinn
NOR0812Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 2. årstrinn
NOR0813Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 3. årstrinn
NOR0814Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 4. årstrinn
NOR0815Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 5. årstrinn
NOR0816Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 6. årstrinn
NOR0817Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1, 7. årstrinn
NOR0821Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 1. årstrinn
NOR0822Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 2. årstrinn
NOR0823Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 3. årstrinn
NOR0824Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 4. årstrinn
NOR0825Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 5. årstrinn
NOR0826Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 6. årstrinn
NOR0827Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2, 7. årstrinn
NOR0831Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 1. årstrinn
NOR0832Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 2. årstrinn
NOR0833Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 3. årstrinn
NOR0834Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 4. årstrinn
NOR0835Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 5. årstrinn
NOR0836Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 6. årstrinn
NOR0837Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3, 7. årstrinn

Videregående opplæring

FagkodeTittel
NOR1801Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1802Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1803Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1804Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1805Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1806Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1807Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1808Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1809Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3
NOR1810Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3
NOR1811Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3
NOR1812Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3
NOR1813Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1814Morsmål for språklige minoriteter, nivå 1
NOR1815Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1816Morsmål for språklige minoriteter, nivå 2
NOR1817Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3
NOR1818Morsmål for språklige minoriteter, nivå 3