Morsmål språklige minoriteter (NOR08‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 3

 • føre faglige samtaler, begrunne egne meninger og argumentere saklig i diskusjoner
 • bruke
  et bredt faglig ordforråd, forklare faglige begreper, gjengi innholdet i faglige tekster, og samtale om emner og fagstoff på trinnet
 • utforske
  hvordan språk brukes i ulike sosiale sammenhenger
 • bruke
  fagspråk for å beskrive
  morsmålet og sammenligne
  det med norsk
 • reflektere
  rundt egen språklæring på morsmålet og på norsk
 • lese, tolke
  og reflektere
  over innhold og form i skjønnlitterære tekster
 • forstå
  innholdet i og kunne samtale om fagtekster
 • bruke
  varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med tekster i ulike sjangre
 • skrive tekster i ulike sjangre, vurdere
  og revidere tekster etter tilbakemelding og gi tilbakemelding på andres tekster
 • bruke
  og vurdere
  flerspråklige digitale læringsressurser og nettsteder
 • planlegge
  og utforme ulike digitale tekster og bruke
  regler for nettvett
 • utforske
  og reflektere
  over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet både i Norge og i land der morsmålet brukes

Underveisvurdering