Morsmål språklige minoriteter (NOR08‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått