Maanadaltese

DalteseTæjmoeh ållesth
1.–7. trinn570 timer

Noeredaltese

DalteseTæjmoeh ållesth
8.–10. trinn
Elever uten fremmedspråk/språklig fordypning279 timer
Elever med fremmedspråk/språklig fordypning222 timer

Studijeryörjeden ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Vg1103 timer
Vg2103 timer
Vg3103 timer

Barkoefaageles ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Vg290 timer

Lissiebigkeme sïejhme studijemaahtose

DalteseTæjmoeh ållesth
Vg3219 timer