Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 • låne og lese bøker fra biblioteket
 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
 • leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
 • trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
 • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse
 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
 • skrive tekster for hånd og med tastatur
 • bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster
 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk
 • utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk

Underveisvurdering