Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–4. trinn931
5.–7. trinn441
1.–4. trinn642 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk
5.–7. trinn312 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn398
8.-10. trinn284 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg1113
Vg1103 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk
Vg2112
Vg2103 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk
Vg3168
Vg3103 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg2112
Vg290 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Påbygging til generell studiekompetanse

TrinnTimer totalt
Vg3281
Vg3219 – gjelder for elever som har samisk, kvensk eller finsk som andrespråk