Ergonomi og bevegelse (MUS04‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier