Ergonomi og bevegelse (MUS04‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Digitale ferdigheter