Ergonomi og bevegelse (MUS04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter ergonomi og bevegelse 2

 • øve på og utføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med andre
 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  egentrening med varierte bevegelsesaktiviteter som utvikler fleksibilitet, styrke og utholdenhet
 • utforske
  og vise musikalsk form, uttrykk og spenningsforløp gjennom varierte bevegelser
 • reflektere
  over betydningen kroppslig erfaring av musikk har for musikalsk forståelse og estetiske opplevelser
 • reflektere
  over sammenhenger mellom god fysisk helse, arbeidsfysiologi for musikere og musikkutøvelse
 • bruke
  mentale teknikker knyttet til psykisk utholdenhet og forberedelse til framføringssituasjoner, og reflektere
  over egen opplevelse av mestring

Underveisvurdering

Standpunktvurdering