Ergonomi og bevegelse (MUS04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter ergonomi og bevegelse 2

  • øve på og utføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med andre
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere egentrening med varierte bevegelsesaktiviteter som utvikler fleksibilitet, styrke og utholdenhet
  • utforske og vise musikalsk form, uttrykk og spenningsforløp gjennom varierte bevegelser
  • reflektere over betydningen kroppslig erfaring av musikk har for musikalsk forståelse og estetiske opplevelser
  • reflektere over sammenhenger mellom god fysisk helse, arbeidsfysiologi for musikere og musikkutøvelse
  • bruke mentale teknikker knyttet til psykisk utholdenhet og forberedelse til framføringssituasjoner, og reflektere over egen opplevelse av mestring

Underveisvurdering

Standpunktvurdering